Scalele de dezvoltare Gessel

Scrie un comentariu

Iunie 10, 2014 prin Anne Tharesse


SCALELE DE DEZVOLTARE GESELL
( GESELL DEVELOPMENTAL SCHEDULES)

Scurt istoric.

Scalele de dezvoltare au fost elaborate de către Arnold Gesell în 1925, de atunci şi până în prezent fiind supuse unor revizii succesive.

Obiective.

Ca instrument de diagnoză, Scalele de dezvoltare Gesell sunt folosite atât de către psihologi, cât şi de alţi specialişti care lucrează cu copiii, în scopul identificării celor care prezintă deteriorări neurologice, dificultăţi psihologice şi un risc semnificativ de retard mental (handicap intelectual). Vârsta subiecţilor ce pot fi investigaţi este de la naştere până la 60 de luni (0-5 ani).

Conţinut.

Scalele oferă o procedură standardizată ce poate fi folosită în vederea observării şi evaluării achiziţiilor copiilor mici, privind dezvoltarea lor în următoarele arii:

 1. aria de dezvoltare neuro-motorie şi aria de dezvoltare senzorială, care se unesc după vârsta de 1 an într-o arie comună de dezvoltare senzorial-motrică; aceasta este considerată după împlinirea vârstei de 3 ani ca arie de dezvoltare a comportamentului adaptativ;
 2. aria de dezvoltare a limbajului, considerată după 3 ani ca arie de dezvoltare gândire – limbaj;
 3. aria de dezvoltare socio-afectivă, considerată după 3 ani ca arie de dezvoltare a comportamentului social.

Gesell a conceput evoluţia psihică în copilărie ca pe o parcurgere de niveluri (pe care le-a reprezentat printr-un arbore).

 • La nivelul 1 – biologicul şi psihologicul nu se diferenţiază, acesta situându-se la nivelul psihomotor.
 • La nivelul 2 – sunt evidente conduitele psihologice de sine stătătoare (conduita mentală).
 • La nivelul 3 – se structurează conduitele ce exprimă aptitudini.

SCALELE DE EVALUARE

Luna 1 (evaluarea se face imediat după împlinirea primei luni)

 1. Mişcările ochilor devin coordonate, copilul fixează cu privirea pentru scurt timp obiectele strălucitoare.
 2. Ţinut în braţe ridică din când în când capul.
 3. Culcat pe abdomen încearcă în repetate rânduri să ridice capul, reuşind să-l susţină în intervale scurte.
 4. Aşezat pe abdomen, încearcă prin îndoirea picioarelor şi cu ajutorul mâinilor să se târască.
 5. Strânge puternic degetul introdus în mâna sa.
 6. Fixează privirea pe faţa părintelui.
 7. Urmăreşte pentru intervale scurte, mişcarea circulară a unui obiect strălucitor sau viu colorat (roşu).
 8. Reacţionează la zgomote puternice (sonerie).
 9. Spre sfârşitul lunii emite sunete nearticulate, guturale.
 10. Se opreşte din plâns când se apropie părintele sau când i se vorbeşte blând.

Calcularea punctajului lunii 1 (se acordă un punct pentru fiecare item realizat cu succes):

Dezvoltare neuro-motorie: 1, 2, 3, 4, 5 – punctaj maxim = 5 puncte
Dezvoltare senzorială: 6, 7, 8 – punctaj maxim = 3 puncte
Dezvoltare limbaj: 9 – punctaj maxim = 1 puncte
Dezvoltare socio-afectivă: 10 – punctaj maxim = 1 punct

TOTAL SCOR = 10 puncte

Luna a 2-a (evaluarea se face imediat după împlinirea celei de-a 2-luni)

 1. Culcat pe abdomen, ridică umerii şi capul pentru 1minut – 1 minut şi jumătate.
 2. În poziţie şezând, ţine timp mai îndelungat capul drept.
 3. Ţinut de sub umeri (de sub axile), flectează membrele inferioare.
 4. Poate menţine în mână un obiect sau o jucărie prinse prin surprindere, întâmplător.
 5. Urmăreşte cu ochii, într-un spaţiu de 180 grade, un obiect viu colorat care se deplasează în faţaochilor săi.
 6. Urmăreşte cu privirea o persoană care se deplasează prin încăpere.
 7. Emite câteva sunete cu o melodie asemănătoare cu sunetele articulate, într-un fel de joc sonor.
 8. Se opreşte sau se întoarce spre direcţia de unde i se vorbeşte.
 9. Se înseninează la faţă şi schiţează un surâs la apropierea mamei sau a persoanelor care îl îngrijesc.

Calcularea punctajului lunii a 2-a (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare neuro-motorie: 1, 2, 3, 4 – punctaj maxim = 4 puncte
 • Dezvoltare senzorială: 5, 6 – punctaj maxim = 2 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 7, 8 – punctaj maxim = 2 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 9 – punctaj maxim = 1 punct

TOTAL SCOR = 9 puncte

Luna a 3-a (evaluarea se face imediat după împlinirea celei de-a 3-a luni)

 1. Menţine capul drept în poziţie aşezată.
 2. Aşezat pe abdomen, îşi ridică pieptul şi capul, sprijinindu-se pe coate şi antebraţe.
 3. Se întoarce singur de pe spate pe o parte.
 4. Prinde o jucărie sonoră şi o scutură.
 5. Îşi “studiază” mâinile aducându-le în faţa ochilor şi se joacă cu ele.
 6. Duce obiectele la gură.
 7. Poate urmări un obiect timp de 5-7 minute.
 8. Se orientează bine, întorcând capul spre sursa de zgomot sau spre locul de unde i se vorbeşte.
 9. Apar primele vocalizări, sunete articulate sub forma unor silabe: ba-ba, pa-pa, ta-ta, la-la, ma-ma, etc.
 10. În prezenţa părinţilor apare o reacţie de înviorare şi răspunde prin surâs la solicitare/stimulare afectivă.
 11. În timpul preparativelor pentru supt îşi manifestă nerăbdarea.

Calcularea punctajului lunii a 3-a (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare neuro-motorie: 1, 2, 3, 4, 5, 6– punctaj maxim = 6 puncte
 • Dezvoltare senzorială: 7, 8 – punctaj maxim = 2 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 9 – punctaj maxim = 1 punct
 • Dezvoltare socio-afectivă: 10, 11 – punctaj maxim = 2 puncte

TOTAL SCOR = 11 puncte

ETAPA I DE DEZVOLTARE – calculare scor de etapă
Se adună în cadrul fiecărei arii psihocomportamentale scorurile din lunile 1-2- 3, iar pentru copiii care au prezentat unele întârzieri se reparcurg itemii celor trei luni ale etapei, făcându-se eventuale corecţii unor punctaje obţinute la lună.

*Precizare – introducerea acestor calcule de etapă are în vedere evaluarea cât mai corectă a unor copii care, chiar dacă au manifestat nişte lipsuri în cadrul strict al unei luni, ei puteau să le recupereze la nivel de etapă – de aceea se reia analiza.

 1. Dezvoltarea neuro-motorie = 5 + 4 + 6 = 15 puncte
 2. Dezvoltarea senzorială = 3 + 2 + 2 = 7 puncte
 3. Dezvoltarea limbajului = 1 + 2 + 1 = 4 puncte
 4. Dezvoltarea socio-afectivă = 1 + 1 + 2 = 4 puncte

TOTAL SCOR = 30 puncte

Luna a 4-a (evaluarea se face imediat după împlinirea celei de-a 4-a luni )

 1. Culcat pe spate, încearcă să-şi ridice capul.
 2. Culcat pe abdomen, ţine picioarele întinse.
 3. Se ridică în mâini sprijinindu-se pe podurile palmelor.
 4. Poate face “podul” susţinut.
 5. Pipăie obiectele tari.
 6. Apucă şi scutură jucăriile.
 7. Urmăreşte cu interes obiectele mai mici care se mişcă sau staţionează.
 8. Întoarce imediat capul spre locul de unde este chemat.
 9. Emite foarte multe silabe, într-o structură sonoră cu nuanţe afective.
 10. Răspunde cu vocalize când i se vorbeşte.
 11. Râde cu hohote.
 12. Reacţonează selectiv faţă de persoanele necunoscute.

Calcularea punctajului lunii 4 ( 1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare neuro-motorie: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – punctaj maxim = 6 puncte
 • Dezvoltare senzorială: 7, 8 – punctaj maxim = 2 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 9, 10, 11 – punctaj maxim = 3 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 12 – punctaj maxim 1 punct

TOTAL SCOR = 12 puncte

Luna a 5-a (evaluarea se face imediat după împlinirea celei de-a 5-a luni)

 1. Şade uşor sprijinit, ţinându-şi coloana vertebrală uşor curbată.
 2. Ţinut de sub axile, ţine picioarele drepte, fără să le flecteze.
 3. Apucă cu siguranţă, cu fiecare mână, câte un obiect şi-l poate menţine în poziţia de apucare câte 20-30 sec.
 4. Îşi dezveleşte singur faţa dacă cineva i-o acoperă, înlăturând scutecul, batista.
 5. Urmăreşte cu privirea un obiect care i-a scăpat din mână.
 6. Răspunde cu sunete când i se vorbeşte din faţă.
 7. Gângureşte când mânuieşte jucăriile.
 8. Gângureşte înainte de a adormi.
 9. Scoate ţipete de bucurie în relaţiile pozitive afective.
 10. Întinde mâna când i se oferă o jucărie.
 11. Are un comportament diferenţiat faţă de persoanele din jur – cunoscute sau necunoscute – şi reacţionează prin plâns în prezenţa persoanelor străine.

Calcularea punctajului lunii 5 (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare neuro-motorie: 1, 2, 3, 4 – punctaj maxim = 4 puncte
 • Dezvoltare senzorială: 5 – punctaj maxim = 1 punct
 • Dezvoltare limbaj: 6, 7, 8, 9 – punctaj maxim = 4 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 10, 11 – punctaj maxim = 2 puncte

TOTAL SCOR = 11 puncte

Luna a 6-a (evaluarea se face imediat după împliniree celei de-a 6-a luni)

 1. Stă în şezut fără să fie susţinut.
 2. Se întoarce singur de pe burtă pe spate.
 3. Se ridică în picioare dacă este susţinut de mâini.
 4. Susţinut din faţă sau din spate, stă câteva minute în picioare.
 5. Apucă obiectele cu o mână, din proprie iniţiativă şi le ridică pe cele căzute, scăpate.
 6. Încearcă să se târască, să se deplaseze de-a buşilea.
 7. Îşi prinde picioarele cu mâinile şi se joacă cu ele.
 8. Leagă primele silabe sub forma unor cuvinte: ma-ma, ta-ta, ba-ba etc.
 9. Răspunde în mod obişnuit prin silabe cu modulaţii afective, ca într-un fel de dialog.
 10. Manifestă o gamă afectivă variată: plâns prelungit, ţipăt scurt, surâs, râs, manifestări de îmbrăţişare.
 11. Face diferenţieri nete între nuanţele afective ale adultului – râde la râs / tace sau plânge la ceartă.
 12. Este interesat de figura altor copii, privind-o cu atenţie.

Calcularea punctajului lunii a 6-a (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare neuro-motorie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7– punctaj maxim = 7 puncte
 • Dezvoltare senzorială: nici un item – punctaj = 0 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 8, 9 – punctaj maxim = 2 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 10, 11, 12 – punctaj maxim = 3 puncte

TOTAL SCOR = 12 puncte

*Precizare – corespunzător unor vârste cronologice pot să nu apară repere semnificative noi faţă de etapa anterioară (dezvoltarea senzorială în luna a 6-a care nu are nici un reper), după cum nici numărul de repere nu este egal în aria celor patru aspecte investigate. Inegalitatea exprimă tocmai ritmul propriu de dezvoltare al fiecărui aspect într-o etapă de vârstă cronologică sau alta.

ETAPA A II-A DE DEZVOLTARE – calculare scor de etapă.

Se adună în cadrul fiecărei arii psihocomportamentale scorurile din lunile 4–5-6, iar pentru copiii care au prezentat unele întârzieri se reparcurg itemii celor trei luni ale etapei, făcându-se eventuale corecţii ale unor punctaje obţinute la lună.

 1. Dezvoltare neuro-motorie = 6 + 4 + 7 = 17 puncte
 2. Dezvoltare senzorială = 2 + 1 + 0 = 3 puncte
 3. Dezvoltare limbaj = 3 + 4 + 2 = 9 puncte
 4. Dezvoltare socio-afectivă = 1 + 2 + 3 = 6 puncte

TOTAL SCOR = 35 puncte

Luna a 7-a (evaluarea se face imediat după împlinirea celei de-a 7-a luni)

 1. Stă multă vreme în şezut fără să fie sprijinit.
 2. Se răsuceşte singur în poziţia “de-a buşilea”
 3. Se ridică în genunchi, ţinându-se cu mâinile de gratiile patului.
 4. Mută o jucărie dintr-o mână în alta.
 5. Ridică o cană / un vas mic din care a fost hrănit.
 6. Loveşte un cub de altul (o jucărie de alta) şi se bucură.
 7. Îşi duce piciorul la gură.
 8. Susţinut de sub axile păşeşte bine.
 9. Utilizează în relaţiile cu ceilalţi multe modulaţii sonore, emisii sonore diferenţiate.
 10. Se joacă cu silabele (lalaizează) şi indică cu ajutorul lor obiecte şi fiinţe.
 11. Exprimă faptul de a fi recunoscut o persoană, manifestându-se mimico-gestual şi vocalic (traduce vocalic faptul de recunoaştere).
 12. Este atras de propria sa imagine din oglindă – o priveşte, o “prinde”, o “mângâie”.

Calcularea punctajului lunii a 7-a (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare neuro-motorie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8– punctaj maxim = 8 puncte
 • Dezvoltare senzorială: nici un item – punctaj = 0 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 9, 10 – punctaj maxim = 2 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 11, 12 – punctaj maxim = 2 puncte

TOTAL SCOR = 12 puncte

Luna a 8-a (evaluarea se face imediat după împlinirea celei de-a 8-a luni)

 1. Se ridică în picioare, sprijinindu-se de o bară sau de un scaun.
 2. Din picioare, îşi dă drumul şi se aşează singur, iar din poziţia aşezat se culcă singur.
 3. Stă în picioare susţinut doar de o mână.
 4. Susţinut de ambele mâini, face încercări de mers.
 5. Încearcă să bată din palme.
 6. Caută linguriţa căzută în timpul hrănirii sale.
 7. Caută cu privirea obiecte trebuitoare sau ascunse.
 8. Articulează distinct “mama”, “tata” şi le foloseşte în prezenţa părinţilor, denumindu-i.
 9. Îşi însoţeşte toate acţiunile cu vocalizări (interjecţii vocalice).
 10. Reacţionează la comenzi vocale (“hai la…”, “sus”, “hopa”, “uite…papa, tata..”).
 11. Simte nevoia unui tratament afectuos care îi face o plăcere vizibilă; se întristează sau se supără când este ignorat, contrariat, certat, speriat.
 12. Se bucură lovind jucăriile sau obiectele unele de altele.
 13. Se joacă de-a “ascunsul” unor obiecte.
 14. Manevrează cu o oarecare atenţie, concentrare, jucăriile noi şi sunătoare (parcă le încearcă pentru a vedea ce poate face cu ele, parcă le ascultă).

Calcularea punctajului lunii a 8-a (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare neuro-motorie: 1, 2, 3, 4, 5– punctaj maxim = 5 puncte
 • Dezvoltare senzorială: 6, 7– punctaj maxim = 2 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 8, 9, 10 – punctaj maxim = 3 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 11, 12, 13, 14– punctaj maxim = 4 puncte

TOTAL SCOR = 14 puncte

Luna a 9-a (evaluarea se face imediat după împlinirea celei de-a 9-a luni)

 1. Stă singur în picioare ţinându-se cu o mână de ceva.
 2. Încercări de mers, sprijinindu-se din proprie iniţiativă de diferite obiecte.
 3. Susţinut de ambele mâini păşeşte şi acest lucru îl bucură.
 4. Poate merge cu ajutorul unui suport (dispozitiv special, scăunel).
 5. Scoate cuburile dintr-o cutie.
 6. Prinde un obiect mic doar între degetul mare şi arătător.
 7. Adună grămadă, cu braţele, cuburi sau jucării mici.
 8. Cheamă părinţii prin cuvintele “mama”, “tata”.
 9. Reacţionează coect la indicaţii verbale, înţelegând ordinele simple.
 10. Recunoaşte câteva obiecte familiare, după denumire.
 11. Lalaizează cu mare satisfacţie timp îndelungat.
 12. Face “pa”, “mulţumesc”.

Calcularea punctajului lunii a 9-a (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare neuro-motorie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7– punctaj maxim = 7 puncte
 • Dezvoltare senzorială: nici un item – punctaj = 0 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 8, 9, 10, 11– punctaj maxim = 4 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 12– punctaj maxim = 1 punct

TOTAL SCOR = 12 puncte

ETAPA A III-A DE DEZVOLTARE – calculare scor de etapă.

Se adună în cadrul fiecărei arii psihocomportamentale scorurile din lunile 7-8-9, iar pentru copiii care au prezentat unele întârzieri se reparcurg itemii celor trei luni ale etapei, făcându-se eventuale corecţii ale unor punctaje obţinute la lună.

 1. Dezvoltare neuro-motorie = 8 + 5 + 7 = 20 puncte
 2. Dezvoltare senzorială = 0 + 2 + 0 = 2 puncte
 3. Dezvoltare limbaj = 2 + 3 + 4 = 9 puncte
 4. Dezvoltare socio-afectivă = 2 + 4 + 1 = 7 puncte

TOTAL SCOR = 38 puncte

Luna a 10-a şi a11-a (evaluarea se face imediat după împlinirea celei de-a 11-a luni; ele se iau împreună şi se consideră o etapă unitară de evoluţie deoarece reperele semnificative pentru dezvoltare pot apare în ambele luni).

 1. Se ridică şi stă în picioare fără sprijin.
 2. Poate merge câteva minute susţinut doar de o mână.
 3. Imită acţiuni simple demonstrate de adult – ex. aşează un cub într-o cutie.
 4. Deschide şi închide o uşiţă a unui dulăpior.
 5. Utilizează distinct 3-4 cuvinte bisilabice.
 6. Îi face multă plăcere să producă un sunet armonios – ex. să apese o clapă de pian/triolă, să lovească o plăcuţă de xilofon/ţambal.
 7. Înţelege ordine scurte de tipul anunţării unui pericol sau interdictive, după cum înţelege când este chemat, să se uite la ceva, să vină undeva; deasemenea înţelege mângâierea verbală.
 8. Repetă silabe sau cuvinte la cererea părintelui.
 9. La cerere, dă jucăria sa altei persoane.

Calcularea punctajului lunilor 10/11( 1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare neuro-motorie: 1, 2, 3, 4 – punctaj maxim = 4 puncte
 • Dezvoltare senzorială: nici-un item – punctaj = 0 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 5, 6, 7, 8– punctaj maxim = 4 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 9 – punctaj maxim = 1 punct

TOTAL SCOR = 9 puncte

Luna a 12-a (1 an – evaluarea se face imediat după împlinire)

 1. Face primii paşi fără să fie suţinut.
 2. Încearcă să-şi scoată ciorapul.
 3. Stă pe vine fără sprijin.
 4. Se apleacă fără să-şi îndoaie picioarele, pentru a ridica un obiect.
 5. Foloseşte câteva cuvinte în plus, pe lângă “mama” / “tata” şi denumeşte cu o silabă diferite fiinţe şi lucruri (chiar dacă nu le ştie numele, copilul a înţeles că ele au un nume, că sunt denumite într-un fel).
 6. Execută ordinele de aducere a unui obiect sau jucării.
 7. Imită zgomotul linguriţei în ceaşcă.
 8. Pune la cererea adultului însoţită de demonstraţie, două cuburi unul peste altul.
 9. Arată la cerere părţile importante ale capului/corpului – ochi, gură, păr, mână, picior, cap.
 10. Are multă tandreţe şi îi place să fie mângâiat.

Calcularea punctajului lunii a 12-a (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare neuro-motorie: 1, 2, 3, 4– punctaj maxim = 4 puncte
 • Dezvoltare senzorială: nici-un item – punctaj = 0 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 5, 6, 7– punctaj maxim = 3 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 8, 9, 10 – punctaj maxim = 3 puncte

TOTAL SCOR = 10 puncte

ETAPA A IV-A DE DEZVOLTARE – calculare scor de etapă.

Se adună în cadrul fiecărei arii psihocomportamentale scorurile din lunile 10/11 şi 12 sau, pentru copiii care au prezentat unele întârzieri se reparcurg itemii celor trei luni ale etapei, făcându-se eventuale corecţii ale unor punctaje obţinute la lună.

 1. Dezvoltare neuro-motorie = 4 + 4 = 8 puncte
 2. Dezvoltare senzorială = 0 + 0 = 0 puncte
 3. Dezvoltare limbaj = 4 + 3 = 7 puncte
 4. Dezvoltare socio-afectivă = 1 + 3 = 4 puncte

TOTAL SCOR = 19 puncte

EVALUARE DE ANSAMBLU ŞI INTERPRETARE – 1 AN

La 1 an împlinit copilul poate totaliza următoarele punctaje maxime(se adună pe arii, toate punctajele din etapele anterioare) şi următoarele abateri negative de la ele:

 1. Dezvoltare neuro-motorie = 60 puncte / abatere în minus 2-4 puncte
 2. Dezvoltare senzorială = 12 puncte / abatere în minus 1-2 puncte
 3. Dezvoltare limbaj = 29 puncte / abatere în minus 1-2 puncte
 4. Dezvoltare socio-afectivă = 21 puncte / abatere în minus 1-2 puncte

* În general, întrucât fiecare punct reprezintă o caracteristică esenţială a dezvoltării, diferenţele mai mari de 2-4 puncte în minus – în dezvoltarea neuro-motorie şi de 1-2 puncte în minus – în dezvoltarea senzorială, a limbajului şi în dezvoltarea socio-afectivă, reprezintă întârzieri de care trebuie să se ţină seamă.

Perioada 1 an – 1,3 ani (evaluarea se face imediat după împlinirea a 1,3 ani )

 1. Merge cu succes în spaţiul obişnuit, fără a fi susţinut.
 2. Urcă de-a buşilea căteva trepte dintr-o scară.
 3. Îşi ţine cana/ paharul pentru a bea.
 4. Se serveşte de linguriţă.
 5. Poate băga sau scoate o pastilă dintr-un tub.
 6. Construieşte la cererea mamei, un turn din două cuburi.
 7. Arată cu degetul pentru a localiza un obiect sau pentru a exprima ceea ce doreşte.
 8. Utilizează 4 – 8 cuvinte cu sens.
 9. Înţelege multe dintre cuvintele adultului.
 10. Mâzgăleşte hârtia cu energie când i se cere să scrie şi după ce i s-a demonstrat.
 11. Îi place să fie asistat la culcare şi la sculare.

Calcularea punctajului perioadei (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare senzorial-motrică: 1, 2, 3, 4, 5, 6– punctaj maxim = 6 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 7, 8, 9– punctaj maxim = 3 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 10, 11 – punctaj maxim = 2 puncte

Perioada 1,3 ani – 1,6 ani (evaluarea se face imediat după împlinirea a 1, 6 ani)

 1. Urcă scara în picioare, ţinut de mână.
 2. Se serveşte de linguriţă în mod curent.
 3. Loveşte mingea cu piciorul, prin imitare sau la o indicaţie verbală.
 4. Întoarce paginile unei cărţi.
 5. Scoate fără greutate pastilele dintr-un tub.
 6. Prin mimică sau printr-o silabă, îşi atenţionează mama în legătură cu nevoile fiziologice şi se poate abţine până este aşezat pe oală.
 7. Toate cuvintele utilizate – 10 / 15, sunt legate de un sens şi exprimă un sens.
 8. Îi plac ilustraţiile colorate.
 9. Arată o imagine la cererea părintelui (“arată-mi pisica”).
 10. Construieşte un turn din trei cuburi, la cerere sau spontan.
 11. Numeşte unele imagini cu cuvinte stâlcite, trunchiate.
 12. Îşi manifestă preferinţele afective faţă membrii familiei.

Calcularea punctajului perioadei (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare senzorial-motrică: 1, 2, 3, 4, 5– punctaj maxim = 5 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 6, 7– punctaj maxim = 2 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 8, 9, 10, 11, 12 – punctaj maxim = 5 puncte

ETAPA A V-A DE DEZVOLTARE – calculare scor de etapă.

Se adună în cadrul fiecărei arii psihocomportamentale scorurile din perioada 1 – 1,3 ani cu cele din perioada 1,3 – 1,6 ani, iar pentru copiii care au prezentat unele întârzieri se reparcurg itemii celor şase luni ale etapei, făcându-se eventuale corecţii ale unor punctaje obţinute la perioadă.

 1. Dezvoltare senzorial-motrică = 6 + 5 = 11puncte
 2. Dezvoltare limbaj = 3 + 2 = 5 puncte
 3. Dezvoltare socio-afectivă = 2 + 5 = 7 puncte

Perioada 1,6 ani – 1,9 ani (evaluarea se face imediat după împlinirea a 1,9 ani)

 1. Ţinut de o mână coboară scara, ţinându-se şi el de balustradă cu mâna cealaltă.
 2. Îndemnat, dă un şut corect, bine ţintit în minge, chiar dacă nu puternic.
 3. Înţelege toate ordinele şi indicaţiile.
 4. Face asociaţii de două cuvinte – substantiv cu verb – ex. “du bebe” (să fie dus undeva).
 5. Îşi exprimă verbal cererea de a fi hrănit şi o formulează în două cuvinte – ex. “dai papa”.
 6. Cere verbal să fie dus la W.C.
 7. Construieşte un turn din 5 cuburi.
 8. Înşiră cuburi de diferite dimensiuni pentru a reprezenta un tren.
 9. La indicaţia verbală a părintelui, poate plasa 3 cuburi/obiecte în trei locuri diferite – ex. pe masă, sub pat, lângă scaun.
 10. Arată la cererea părintelui, 5 părţi din corpul propriu: ochi, gură, nas, mână, cap.
 11. Manifestă reacţii emoţionale negative – gelozie, în prezenţa altui copil.

Calcularea punctajului perioadei (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare senzorial-motrică: 1, 2 – punctaj maxim = 2 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 3, 4, 5, 6– punctaj maxim = 4 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 7, 8, 9, 10, 10 – punctaj maxim = 5 puncte

Perioada 1,9 ani – 2 ani (evaluarea se face imediat după împlinirea a 2 ani)

Urcă sau coboară scara singur, ţinându-se de balustradă sau de zid.
Dă un şut eficient, puternic la minge, din proprie iniţiativă (sau când i se cere).
Urmăreşte cu interes şi încearcă şi el să împăturească o foaie de hârtie.

 1. În vorbire apar multe verbe şi unele pronume – “tu”, “el” şi accidental chiar “eu”.
 2. Se numeşte cu numele său propriu, dar vorbeşte despre sine la persoana a treia – “Mihai dai papa” (eu, Mihai, vreu să-mi dai mâncare).
 3. Construieşte propoziţii formate din două şi trei cuvinte – substantiv, verb, adjectiv.
 4. Foloseşte în principal relaţia verbală pentru a cere ceva, a obţine ceva, a atrage atenţia asupra sa.
 5. Poate repeta după adult, orice cuvânt de 3 – 4 – 5 silabe.
 6. Arată cel puţin patru imagini atunci când i se pronunţă numele lor (“casa”, “pisica”….) şi numeşte cel puţin două.
 7. Desenează o linie după model (după demonstraţie).
 8. Încearcă să facă ordine între jucăriile şi obiectele sale şi parţial reuşeşte.

Calcularea punctajului perioadei (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare senzorial-motrică: 1, 2, 3 – punctaj maxim = 3 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 4, 5, 6, 7, 8, 9 – punctaj maxim = 6 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 10, 11 – punctaj maxim = 2 puncte

ETAPA A VI-A DE DEZVOLTARE – calculare scor de etapă.

Se adună în cadrul fiecărei arii psihocomportamentale scorurile din perioada 1,6 – 1,9 ani cu cele din perioada 1,9 – 2 ani, iar pentru copiii care au prezentat unele întârzieri se reparcurg itemii celor şase luni ale etapei, făcându-se eventuale corecţii ale unor punctaje obţinute la perioadă.

 • Dezvoltare senzorial-motrică = 2 + 3 = 5 puncte
 • Dezvoltare limbaj = 4 + 6 = 10 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă = 5 + 2 = 7 puncte

EVALUARE DE ANSAMBLU ŞI INTERPRETARE – 2 ANI

La 2 ani împliniţi copilul poate totaliza următoarele punctaje maxime(se adună pe arii, toate punctajele din etapele anterioare) şi următoarele abateri negative de la ele:

 1. Dezvoltare senzorial-motrică = 76 puncte / abatere în minus 5 puncte
 2. Dezvoltare limbaj = 44 puncte / abatere în minus 3 puncte
 3. Dezvoltare socio-afectivă = 35 puncte / abatere în minus 2 puncte

În general, întrucât fiecare punct reprezintă o caracteristică esenţială a dezvoltării, diferenţele mai mari de 5 puncte în minus – în dezvoltarea senzorial-motrică, de 3 puncte în minus – în dezvoltarea limbajului şi de 2 puncte în minus – în sfera dezvoltării socio-afective, reprezintă întârzieri de care trebuie să se ţină seamă.

Perioada 2 ani – 2,6 ani (evaluarea se face imediat după împliniea a 2,6 ani)

 1. Încearcă şi reuşeşte să se ţină pentru scurt timp, într-un picior.
 2. Duce un pahar cu apă fără să-l verse.
 3. Participă la îmbrăcare şi poate să se încalţe singur fără să-şi lege şireturile.
 4. Îşi stabileşte controlul sfincterian complet, adică şi pe timpul nopţii.
 5. În vorbire apar propoziţii formate din 3-4 cuvinte.
 6. Întrebuinţează pronumele personal în mod frecvent.
 7. Arată la cerere 7 imagini (“maşina”, “copilul”, “patul”….) şi denumeşte 4-5.
 8. Trasează prin imitaţie (după demonstraţia adultului), o linie orizontală şi una verticală.
 9. Construieşte un turn de 8 cuburi.
 10. Construieşte un pod după model.

Calcularea punctajului perioadei (1 punct pentru fiecare item reuşit):

 • Dezvoltare senzorial-motrică: 1, 2, 3, 4– punctaj maxim = 4 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 5, 6, 7– punctaj maxim = 3 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 8, 9, 10 – punctaj maxim = 3 puncte

Perioada 2,6 ani – 3 ani (evaluarea se face imediat după împlinirea a 3 ani)

 1. Execută următoarele ordine: “pune jucăria pe masă”, “pune jucăria sub masă”, “pune jucăria după dulap”.
 2. Repetă după adult: „tata” (1), “fata face nani” (2), “copil, pâine, grădină” (3), “mi-e foame şi plâng” (4), “eu mă numesc….. şi câinle este rău” (5), “plouă în grădină şi Costel îşi face lecţiile” (6).
 3. Construieşte din cuburi o poartă.
 4. Construieşte un turn cât mai înalt.
 5. Construieşte un pod din cuburi mai complicat, din mai multe piese, după un model făcut de adult, model la construirea căruia el nu asistă (i se arată gata făcut).
 6. Copiază un cerc demonstrat de adult.
 7. Compară două linii care sunt vizibil inegale (“care este mai mare ?”; “dar mai mică?”).

Calcularea punctajului perioadei (se acordă punctaje diferenţiate pentru itemii reuşiţi):

 • Dezvoltare senzorial-motrică: nici un item – punctaj = 0 puncte
 • Dezvoltare limbaj: 1 = 1 punct; 2 = 1 punct pentru fiecare din cele 6 enunţuri repetate corect = 6 puncte; punctaj maxim = 1 + 6 = 7 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă: 3, 4, 5, 6, 7– 1 punct pentru fiecare item corect – punctaj maxim = 5 puncte

ETAPA A VII-A DE DEZVOLTARE – calculare scor de etapă

Se adună în cadrul fiecărei arii psihocomportamentale scorurile din perioada 2 – 2,6 ani cu cele din perioada 2,6 – 3 ani, iar pentru copiii care au prezentat unele întârzieri se reparcurg itemii celor şase luni ale etapei, fîcându-se eventuale corecţii ale unor scoruri obţinute la perioadă.

 • Dezvoltare senzorial-motrică = 4 + 0 = 4 puncte
 • Dezvoltare limbaj = 3 + 7 = 10 puncte
 • Dezvoltare socio-afectivă = 3 + 5 = 8 puncte

EVALUARE DE ANSAMBLU ŞI INTERPRETARE – 3ANI

La 3 ani împliniţi copilul poate totaliza următoarele punctaje maxime (se adună pe arii, toate punctajele din etapele anterioare) şi următoarele abateri negative de la ele:

 1. Dezvoltare senzorial-motrică = 80 puncte / abatere în minus 5 puncte
 2. Dezvoltare limbaj = 54 puncte / abatere în minus 5 puncte
 3. Dezvoltare socio-afectivă = 43 puncte / abatere în minus 2 puncte

În general, întrucât fiecare punct reprezintă o caracteristică esenţială a dezvoltării, diferenţele mai mari de 5 puncte în minus – în dezvoltarea senzorial-motrică şi în dezvoltarea limbajului şi de 2 puncte în minus – în dezvoltarea socio-afectivă, reprezintă întârzieri de care trebuie să se ţină seamă.

Perioada 3 ani – 4 ani (evaluarea se face imediat după împlinirea a 4 ani)

 1. Poate să se îmbrace singur, asistat de mamă şi dirijat de ea în linii mari.
 2. Se poate dezbrăca fără ajutor.
 3. Poate să-şi încheie singur nasturii la haină (nasturi mari) şi la bluză/cămaşă (nasturi mici).
 4. Serveşte masa cu toată familia, folosindu-se de lingură, furculiţă şi oarecum de cuţit (ştie să-l manevrează corect dar nu poate întotdeauna tăia efectiv cu el).
 5. Îşi spală singur mâinile.
 6. Execută următoarele 5 ordine: “pune cubul alături de urs”; “pune ursul deasupra cubului”; “pune într-o parte cubul şi într-alta ursul”; “treci pe lângă mine fără să te uiţi la mine”; “du-te dincolo de pat şi ascunde-te”.
 7. Din coloanele de cifre care urmează şi care îi sunt citite pe rând, reţine şi repetă minimum 3 cifre: [3, 2, 5, 7]    [3, 2, 5, 7, 1, 2]    [ 2, 8, 0, 5, 2, 4, 9, 8]   [6, 5, 3, 4, 9, 3, 7, 7, 4].
 8. Ştie ce înseamnă şi poate să explice prin “cine/ce/cum face” următoarele verbe: zboară (“când pasărea dă din aripi” sau “când avionul e sus pe cer” sau “când vrabia vine cu mâncare la puiul ei”…), arde (“când iei foc dacă umbli la aragaz” sau “când umbli cu chibritul şi nu e voie” sau “când pui lemne în sobă că afară ninge”….), doarme (“când copilul stă în pat cu ochii închişi” sau “cînd am învelit eu păpuşa şi am culcat-o” sau “când e noapte şi maşina stă la garaj până mâine şi nu merge”…..), înoată, taie, scurtează, înţeapă, muşcă, suflă, umblă, explodează, roşeşte (“la faţă” sau “când te ceartă” sau “când se coace mărul în pom”…..) * Precizare – nu interesează o explicaţie ştiinţifică deoarece copilul are concepte empirice; ne interesează o “explicaţie” intuitivă dar corectă.
 9. Descrie o imagine printr-o mică istorioară de 4-5 propoziţii.
 10. Se poate juca singur un timp îndelungat.
 11. Este afectuos – se manifestă ca atare faţă de părinţi – şi solicită afecţiune – să fie alintat, să povestească şi să fie ascultat, să pună întrebări şi să primească explicaţii.

Calcularea punctajului perioadei V. etapa a VIII–a de dezvoltarea pentru că cele două coincid; scorul de perioadă este acelaşi cu scorul de etapă.

ETAPA A VIII-A DE DEZVOLTARE – calcularea scorului de etapă
Se acordă punctaje diferenţiate pentru itemii reuşiţi.

 • Comportament adaptativ: 1, 2, 3, 4, 5– 1 punct pentru fiecare item corect – punctaj maxim = 5 puncte
 • Gândire-limbaj: 6 – 1 punct pentru fiecare din cele 5 ordine executate corect = 5 puncte; 7– 1 punct pentru fiecare din cele 4 repetări corecte = 4 puncte; 8 – 0,25 puncte pentru fiecare din cele 12 verbe explicate corect = 3 puncte; punctaj maxim = 12 puncte
 • Comportament social: 9, 10 – 1 punct pentru fiecare item îndeplinit – punctaj maxim = 2 puncte

EVALUARE DE ANSAMBLU ŞI INTERPRETARE – 4 ANI

La 4 ani împliniţi copilul poate totaliza următoarele punctaje maxime (se adună pe arii, toate punctajele din etapele anterioare) şi următoarele abateri negative de la ele:

 1. Comportament adaptativ = 85 puncte / abatere în minus 7 puncte
 2. Gândire-limbaj = 66 puncte / abatere în minus 5 puncte
 3. Comportament social = 45 puncte / abatere în minus 3 puncte

În general, întrucât fiecare punct reprezintă o caracteristică esenţială a dezvoltării, diferenţele mai mari de 7 puncte în minus – în dezvoltarea comportamentului adaptativ, de 5 puncte în minus – în dezvoltarea gândirii-limbajului şi de 3 puncte în minus – în dezvoltarea comportamentului social, reprezintă întârzieri de care trebuie să se ţină seamă.

Perioada 4 ani – 5 ani (evaluarea se face imediat după împlinirea a 5 ani)

 1. Se îmbracă şi se dezbracă cu foarte puţin ajutor.
 2. Merge la culcare fără să fie dus (înţelege şi execută singur cerinţa).
 3. Foloseşte fără ajutor W.C.-ul pentru a face pipi.
 4. Îşi face singur toaleta de dimineaţă – îşi spală mâinile şi faţa.
 5. Folseşte cu succes lingura, furculiţa şi cuţitul.
 6. Poate spune pe dinafară o poezie de 4 versuri.
 7. Poate povesti o scurtă întâmplare.
 8. Îşi poate aminti şi descrie două imagini (“cum era acolo…la piaţă, la mare, la circ….”).
 9. Poate exprima verbal diferenţele dintre “dimineaţă”, “amiază”, “seară”.
 10. Îi plac jocurile colective cu copii de vârsta lui sau mai mari.
 11. Poate viziona într-un spaţiu public, un film / un spectacol pentru copii.
 12. Îi place să fie “frumos” şi “curat” îmbrăcat şi ştie cum să se ferească de ceea ce este “murdar”.
 13. Repetă următoarele silabe spuse de adult aproape concomitent cu acesta (ca un ecou): ra – ta – pa – na – da –vi – sa.
 14. Știe să se joace “de-a familia”, “de-a grădiniţa”, “de-a doctorul” (poate descrie personajele implicate, sesizează rolurile caracteristice fiecăruia – ce face fiecare, stabileşte relaţii între ele).
 15. Copiază figuri indicate.
 16. Îşi cunoaşte numele de familie (“numele mare”).
 17. Îşi cunoaşte adresa – strada, numărul, oraşul.
 18. Poate face comparaţie între două cărţi de greutăţi diferite şi poate spune care este mai grea / care este mai uşoară.

ETAPA A IX-A DE DEZVOLTARE – calcularea scorului de etapă
Se acordă 1 punct pentru fiecare item reuşit.

 • Comportament adaptativ: 1, 2, 3, 4, 5 – punctaj maxim = 5 puncte
 • Gândire-limbaj: 6, 7, 8, 9 – punctaj maxim = 4 puncte
 • Comportament social: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18– punctaj maxim = 9 puncte

EVALUARE DE ANSAMBLU ŞI INTERPRETARE – 5 ANI

La 5 ani împliniţi copilul poate totaliza următoarele punctaje maxime (se adună pe arii, toate punctajele din etapele anterioare) şi următoarele abateri negative de la ele:

 1. Comportament adaptativ = 90 puncte / abatere în minus 5 puncte
 2. Gândire-limbaj = 70 puncte / abatere în minus 5 puncte
 3. Comportament social = 54 puncte / abatere în minus 3 puncte

În general, întrucât fiecare punct reprezintă o caracteristică esenţială a dezvoltării, diferenţele mai mari de 5 puncte în minus – în dezvoltarea comportamentului adaptativ şi în dezvoltarea gândirii-limbajului şi de 3 puncte în minus – în dezvoltarea comportamentului social, reprezintă întârzieri de care trebuie să se ţină seamă.

Perioada 5 ani – 6 ani (evaluarea se face imediat după împlinirea a 6 ani)

 1. Se îmbracă şi se dezbracă singur.
 2. Are formate deprinderile igienice necesare şi utilizează singur W.C.-ul, pentru ambele tipuri de necesităţi fiziologice (se poate şterge singur).
 3. Face baie singur sau asistat, dar şi în ultimul caz încearcă să se spele singur.
 4. Mănâncă civilizat, frumos – cu tacâmurile, fără să plescăie, fără să se murdărească….
 5. Poate să participe uneori la un program schimbat, fiind capabil să se sbţină de la somn şi hrană.
 6. Foloseşte acordurile gramaticale – respectă cazul, numărul, genul substantivelor şi timpul verbelor.
 7. Poate învăţa cu uşurinţă o poezie de două – trei strofe.
 8. Recită artistic, cu gesturi şi mimică adecvată.
 9. Ştie să povestească o istorioară.
 10. Desenează un romb.
 11. Poate trasa linii drepte, oblice, curbe şi cercuri.
 12. Poate desena din imaginaţie un om/copil cu toate părţile corpului.
 13. Poate să sorteze la cerere, obiecte după mărime sau apartenenţă la un gen – jucării, fructe, unelte….
 14. Ştie şi indică cu uşurinţă care este mâna dreaptă şi ochiul stâng.
 15. Cunoaşte minimum 4 culori ( 4 – 8 culori).
 16. Poate explica prin acţiunea pe care ele o presupun, verbele: a spăla, a mânca, a dormi, a cânta.
 17. Se interesează cu regularitate de cauza diferitelor întâmplări, situaţii.
 18. Este foarte interesat de tot ceea ce este nou pentru el – persoane, lucruri, evenimente.
 19. Descoperă cu uşurinţă greşelile din desenele care înfăţişează obiecte, fiinţe, situaţii cunoscute lui.
 20. Scrie să scrie şi să citească câteva litere.
 21. Are un anume sentiment al datoriei (“trebuie să mănânc ca să mă fac mare”, “trebuie să nu alerg ca să nu răcesc”, “trebuie să merg la şcoală ca să învăţ”)
 22. Îşi exprimă atitudinile faţă de evenimente şi oameni – plăcere, încântare, bucurie, tandreţe, acord…../enervare, mânie, frică, neplăcere, refuz, dezacord, gelozie etc.
 23. Are preferinţe motivate pentru alţi copii (“eu mă joc / eu nu mă joc cu….pentru că..”).
 24. Are preferinţe motivate pentru grupuri de copii (“eu / noi nu ne jucăm cu ăia de la grupa mică…..cu ăia de la scara 2 (a blocului)…..cu fetele….pentru că….).
 25. Face aprecieri ale faptelor pe criterii morale – este bine / este rău.
 26. Face clasificări estetice – este frumos / este urât.
 27. Manifestă ruşine şi îi place să i se păstreze intimitatea actelor fiziologice, băii, întâmplărilor penibile (faptul de a fi fost pedepsit).
 28. Îi place să participe la manifestări publice solemne.
 29. Se comportă adesea ca un om mare (imită reacţiile comoprtamentale ale adultului, cuvintele acestuia într-o împrejurare sau alta).
 30. Este politicos şi utilizează formule verbale (salutul) şi comportamente de acest tip (nu smulge lucrurile din mâna altcuiva, nu întrerupe adulţii cînd vorbesc, este rezervat cu străinii).
 31. Face spontan deosebirea, în funcţie de ce face fiecare, între un copil cuminte şi unul obraznic /rău.
 32. Îi plac jocurile cu roluri, cu reguli, cât şi cele în care el inventează.
 33. Cunoaşte profesia părinţilor şi ştie în ce constă ea.
 34. Doreşte să se facă ceva anume – numeşte o meserie sau mai multe care îi plac.
 35. Îşi îngrijeşte cu plăcere fraţii mai mici.
 36. Ia parte la treburile familiei.
 37. Îi place să facă servicii părinţilor dar şi persoanelor străine.
 38. Nu reacţionează zgomotos la pedepsele date “pe drept”.
 39. Nu plânge fără motiv şi chiar cu motiv, se poate abţine în funcţie de împrejurări (îl văd alţi copii,îi este ruşine, “este băiat mare”).
 40. Poate suporta durerea fizică şi admonestările reţinându-şi plânsul (din ambiţie, de ruşine).
 41. Respectă un program impus.
 42. Poate renunţa la joc în favoarea altor preocupări – pentru a merge undeva, pentru a face ceva, pentru a vedea ceva.
 43. Poate desfăşura o activitate continuă timp de 30 – 40 minute.
 44. Îşi formează cu uşurinţă noi deprinderi şi obiceiuri.
 45. Îi plac cărţile cu poveşti, poveştile.
 46. Poate merge undeva (la pâine, la ziar…), respectând regulile de circulaţie.
 47. Îi place să fie tratat cu încredere şi să i se încredinţeze sarcini.
 48. Se interesează de evenimentele sociale (aniversări, sărbători, naşterea unui copil, decesul unei persoane….).

ETAPA A X-A DE DEZVOLTARE – calcularea scorului de etapă

Se acordă 1 punct pentru fiecare item reuşit.

 • Comportament adaptativ: 1, 2, 3, 4, 5 – punctaj maxim = 5 puncte
 • Gândire-limbaj: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – punctaj maxim = 11puncte
 • Comportament social: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48– punctaj maxim = 32 puncte

EVALUARE DE ANSAMBLU ŞI INTERPRETARE – 6 ANI

La 6 ani împliniţi copilul poate totaliza următoarele punctaje maxime (se adună pe arii, toate punctajele din etapele anterioare) şi următoarele abateri negative de la ele:

 1. Comportament adaptativ = 95 puncte / abatere în minus 7 puncte
 2. Gândire-limbaj = 81 puncte / abatere în minus 5 puncte
 3. Comportament social = 86 puncte / abatere în minus 5 puncte

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 264 de urmăritori

%d blogeri au apreciat asta: